Tekeningen

 

Akkoord 

 

Bouwen 

 

oplevering

 

 

Werkwijze

Met een toegewijd team aan vakmensen, die professioneel en secuur te werk gaan garanderen wij keer op keer een mooi resultaat.

Oriëntatiegesprek
Indien u plannen heeft voor het (ver)bouwen van uw woning, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij zullen een afspraak met u maken om in een persoonlijk gesprek, indien mogelijk op locatie, uw wensen te bespreken. Wij zullen bekijken of de plannen die u heeft met betrekking tot de (ver)bouw uitvoerbaar zijn, en zullen u waar nodig adviseren op basis van onze ervaringen.
Wij zullen ons tijdens dit oriëntatie gesprek proberen te verplaatsen in uw situatie om zo een goed en duidelijk beeld van uw plannen te krijgen en zo tot een offerte op maat te kunnen komen.
Een bespreking en het maken van een offerte zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Tijdens deze afspraak maken we ook een overzicht van uw wensen en eisen.
Deze wensen en eisen kunnen bestaan uit: omvang van de werkzaamheden, uiterlijk van bijv. gevelkozijnen, soort gevelsteen, afwerking wanden (stukadoorswerk, tegelwerk, lambrisering), etc.

Verder wordt tijdens de opname gekeken naar bereikbaarheid van het bouwwerk, werkruimte, aan te passen constructies, tijdelijke voorzieningen (bijv. stofscherm zodat deel woning wordt afgescheiden), etc.
Indien het vanwege de wensen nodig is om een bouwvergunning aan te vragen, dan zullen we ook dit met u bespreken.

Het overzicht van uw wensen en eisen vormt dus de basis voor het maken van een duidelijke en complete offerte.

Offerte
De tijdens de opname besproken wensen en eisen worden door ons begroot (calculatie) en verwerkt in een complete en overzichtelijke offerte / werkomschrijving.
In deze offerte/werkomschrijving staat een vaste aanneemsom vermeld; hierdoor weet u vooraf exact wat u krijgt tegen welke totaalprijs.

In de offerte worden -indien gewenst- alle benodigde werkzaamheden opgenomen zoals timmerwerk, stukadoorswerk, tegelwerk, installatiewerk (loodgieter/elektra/verwarming), schilder, etc.
Tevens wordt vermeld welke materialen verwerkt zullen worden en welke afwerking is opgenomen.
Mocht u zelf bepaalde werkzaamheden willen uitvoeren ? Ook geen probleem. Voor diverse tevreden klanten hebben wij hun aanbouw en of verbouw opdracht in casco vorm opgeleverd. Desgewenst laten wij, op uw specifieke verzoek, bepaalde onderdelen uit de begroting als zelfwerkzaamheid. U stelt zelf uw pakket samen

Door een duidelijke en overzichtelijke offerte/werkomschrijving kunnen er geen misverstanden ontstaan over wel of niet opgenomen werkzaamheden.

Het gebruik van een STELPOST zal in onze offerte / werkomschrijving zoveel mogelijk worden vermeden, en alleen worden gebruikt wanneer een onderdeel nog niet geheel duidelijk is (bijv. aankoop sanitair). .

Akkoord
Na opdracht, op basis van de offerte met eventuele aanvullingen, worden de contractstukken opgesteld en toegezonden; deze stukken bestaan uit offerte/werkomschrijving (met vaste aanneemsom!) + algemene voorwaarden + eventuele tekeningen. Hierna wordt de voorbereiding opgestart; werk wordt ingepland, materialen worden besteld, onderaannemers worden ingeschakeld, etc.

Nadat het werk is opgestart, worden de werkomschrijving en tekening(en) aangehouden voor uitvoering van het werk. Mocht u, als opdrachtgever, tijdens het werk een aanpassing of aanvulling op het plan willen hebben, dan is dit in overleg vrijwel altijd mogelijk, mits technisch uitvoerbaar.

Alle uit te voeren werkzaamheden worden door ons goed op elkaar afgestemd en er wordt voor gezorgd dat de mensen van alle benodigde vakgebieden (o.a. timmerman, metselaar, tegelzetter, stukadoor, loodgieter) op het juiste moment op het werk zijn.

Tijdens verloop van het werk is er regelmatig overleg tussen opdrachtgever en ons voor het bespreken van: voortgang werk, afstemmen van details, eventuele wijzigingen in uitvoering, etc.

Vanaf begin tot einde van het bouwproces heeft u, als opdrachtgever, ÉÉN AANSPREEKPUNT voor alle zaken!

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder dekking van onze CAR-VERZEKERING!

Oplevering
Na afronding van het project wordt een afspraak gemaakt; tijdens deze afspraak wordt het werk nagelopen en beoordeeld of alles volgens opdracht is uitgevoerd, en alles kwalitatief aan de gestelde eisen voldoet. Indien er een eventuele onvolkomenheden worden vastgesteld, dan wordt dit op papier vastgelegd waarbij tevens wordt vastgelegd binnen welke termijn herstel zal plaatsvinden.

Facturering
bij start werkzaamheden krijgt u een factuur voor de eerste deel betaling. Afhankelijk van de totale aanneemsom volgt een betalingsregeling en betalingstermijnen die synchroon lopen met het geleverde werk.


 

Voogt Bouw & Renovatie

Mary Zeldenruststraat 47
3123 SP Schiedam
Tel: 010 76 17 144
Mob: 06 4 89 65 199

info@voogtbouwenrenovatie.nl